Natuurgebieden

Natuurgebieden Sint-Oedenrode

In Sint-Oedenrode zijn verschillende beschermde natuurgebieden: De Scheeken, Het Vressels Bos met de Hazenputten, de Geelders, de Moerkuilen, de Dommelbeemden en de Diependaal.

De Scheeken

Dit gebied nabij het kerkdorp Boskant bestaat uit populierenbossen van verschillende leeftijden, doorplant met spar en eik. Landschappelijk is dit vooral een open boslandschap, vooral door zijn grootschalig karakter, erg fraai te noemen. Ook in en om de vele weilandjes staan vaak oude populieren. De bodem is in het algemeen vrij lemig en vochtig, waardoor zich een bijzondere vegetatie en fauna heeft kunnen ontwikkelen. Ook hier zijn wandelroutes aangegeven.

Het Vressels Bos met de Hazenputten

Het Vresselse Bos ligt ten oosten van het Kerkdorp Nijnsel en de rivier de Dommel. Het beslaat een oppervlakte van ruim 250 ha en ligt op een stuifzandheuvel, die ongeveer drie meter hoger is dan de omringende akkers. In de vorige eeuw bestond dit gebied nog voornamelijk uit zandverstuivingen en heide. Omdat de boeren op de omringende akkers veel last hadden van het stuifzand werd besloten de akkers te beschermen door de stuifzanden te bebossen. De in de bossen uitgespaarde vennen en natte heide vormen nu erg fraaie onderdelen tussen het bos en de begroeide heuvels. de Hazenputten is een begrazingsgebied binnen het Vressels Bos waar Schotse Hooglanders en Exmoorpony’s het jaar rond grazen. De ingang van Het Vressels Bos ligt aan de weg Vogelsven.

De Geelders

Het natuurgebied “de Geelders”, nabij het kerkdorp Olland, heeft grote landschappelijke- en natuurwaarde en is het oudste gebied. Door de eeuwen heen is het weinig veranderd. Ook nu wisselt het hakhout af met open gedeelten, eikenbosjes en hier en daar naaldbomen. In het begin van de twintigste eeuw is het eikenhout gedeeltelijk verdwenen of tot bos omgezet. De opvallende weelderigheid en afwisseling van de begroeiing hangt samen met de verschillen in bodemgesteldheid, waterstand en cultuurmaatregelen. Het gebied omvat daardoor een rijke schakering aan flora en fauna. De grote oppervakte en de variate binnen het gebied vormen een goed broed-, voedsel- en rustgebied voor allerlei vogels. Ook hier zijn gemarkeerde wandelroutes.

De Moerkuilen en Dommelbeemden

De Dommelbeemden liggen aan de oostelijke oevers van het riviertje de Dommel (tussen Nijnsel en Sint-Oedenrode). Het is een natuurreservaat van 100 ha. Schrale hooilanden, een verdroogde beekmeander met kleine moerasgebieden en ouderwets beheerde weiliandjes vormen de ingrediënten voor dit uiterst aantrekkelijke natuurgebied. Grenzend aan de Dommelbeemden vindt u de Moerkuilen, een Veenplas die door turfsteken is ontstaan. Deze veenput ligt te midden van een prachtig broekbos en wordt begrensd door begroeide stuifkoppen. Ook deze gebieden hebben een rijke flora en fauna. Door de Dommelbeemden en om de Moerkuilen loopt een 4,5 km lange, door blauwe paaltjes gemarkeerde, veldweg. Deze route gaat voor een deel door soms drassige weilanden en over akkers. Het beginpunt ligt op de parkeerplaats bij de Moerkuilen en is te bereiken vanaf de Lieshoutsedijk tegenover pand nr. 39. Daar staat een informatiebord met gegevens over de flora en de fauna.

   

Digital StillCamera